Sun8.23 Mon8.24 Tue8.25 Wed8.26 Thu8.27 Fri8.28 Sat8.29
Outside Yin Restore LCD Megan 5:30 PM 60 min
Virtual Yin Restore LCD Megan 5:30 PM 60 min
 
Virtual Vinyasa Restore LCD Diandra 7:30 PM 60 min
Outdoor Vinyasa Restore LCD Diandra 7:30 PM 60 min
 
 
Outdoor Vinyasa Restore LCD Erin 6:00 PM 60 min
 
Outdoor Yinyasa Restore LCD STBD 7:00 PM 60 min
 
 
Outdoor Blend Restore LCD SDiandra 8:00 AM 60 min