Sun10.27 Mon10.28 Tue10.29 Wed10.30 Thu10.31 Fri11.01 Sat11.02
Rise & Ride Amina 9:15 AM 60 min
Rhythm Ride! Todd 2:00 PM 60 min
 
Rise & Rhythm Ride Amina 6:15 AM 50 min
TRX Mash-Up Lyndsey 6:45 AM 60 min
TRX Combination Amina 5:30 PM 50 min
Trap Monday Ride Julie 6:30 PM 50 min
Trap Ride Part II Julie 7:30 PM 50 min
 
TRX HIIT Jacob 5:45 AM 45 min
Rise & Ride D'Marco 6:15 AM 50 min
Top Trap Ride-Explicit Lyrics Amina 6:30 PM 50 min
 
Rise & Ride Emma 6:15 AM 50 min
Kettlebells Jacob 6:45 AM 50 min
Later AM Ride Amina 9:00 AM 50 min
Hip- Ride with Marco- Explicit Lyrics D'Marco 6:30 PM 50 min
TRX x Kettlebells Jacob 6:30 PM 50 min
 
TRX HIIT Jacob 5:45 AM 50 min
Rise & Ride Todd 6:15 AM 50 min
Buns & Guns Lyndsey 6:45 AM 50 min
Prenatal Fitness Amina 5:30 PM 60 min
Hip-Hop/Pop Ride- Explicit Lyrics Angie 6:30 PM 60 min
 
 
TRX Combination SAmina 8:00 AM 50 min
Bootcamp Amina 9:30 AM 60 min